Centar za inovacije
MagForceX®

Naš inženjerski i naučni tim vrši testiranja u potrazi za odgovorom na tehničke probleme naredne generacije.

Kroz usluge analize, projektovanja, istraživanja i razvoja, centar za inovacije MagForceX® odgovara na zahteve korporacija za inovativna tehnološka rešenja. Tim koristi pristup saradnje za transformisanje ideja u stvarnost time što prati misiju pružanja inovacija kako bi se zadovoljile trenutne i buduće potrebe naših klijenata.

EnduroTemp™ 260+

Lider bez premca u proizvodnji
magnetne žice visokih performansi.

Naš najveći resurs predstavlja stručnost kojom se koristimo prilikom saradnje na prilagođenim rešenjima u radu s našim partnerima. Essex sarađuje na obezbeđivanju i pravljenju najboljih proizvoda za željenu primenu, ako je potrebno od samog nacrta.

Partnerstvo sa MagForceX®

U partnerstvu sa nekim od vodećih svetskih proizvođača električnih vozila, Essex pruža rešenja koja utiru put za naredni talas električnih vozila. Essex Allex®, UltraShield® Plus i EnduroTemp™ 260+ obezbeđuju efikasnije i pouzdanije vučne motore i generatore na kaišni pogon (BSG).

Usluge

Rezultati

 • Brojni patenti; konstrukcije čiji patenti čekaju na odobrenje
 • Istraživanje i razvoj novih proizvoda za klijente
 • Napredak u hemijskom inženjerstvu
 • Tehnološke konsultacije
 • Konsultacije u oblasti elektrotehnike

Laboratorijske usluge

 • Sinteza specijalizovanih polimera
 • Dostupnost nanomaterijala
 • Testiranje novih sirovina
 • Prilagođene formulacije
 • Karakterizacija materijala
 • Oblikovanje i oblaganje provodnika

Ponuda istraživanja

Mogućnosti

Alati i testiranje

Potpuno opremljeni objekti

 • Testiranje materijala korisnika u konfigurisanju proizvoda
 • Hemijske, mašinske i elektrotehničke laboratorije
 • Laboratorije za analitičko testiranje i testiranje primene
 • Posebna oprema za oblikovanje, oblaganje i obradu
 • Alati za napredne modele i simulaciju

Projektna istraživanja

 • Istraživanja tehničkih projekata
 • Naučna istraživanja izvodljivosti
 • Usluge hemijskog inženjerstva
 • Inženjerstvo
 • Industrijski projekti

Članstva

Essex je aktivni član organizacija NEMA, IEEE – napredna tehnologija za čovečanstvo i TTA (Udruženje transformatora).

 
 

Želite prilagođena rešenja? Odlično!

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!