Komercijalna
i stambena upotreba

Plafonski ventilator Hladnjaci Kante za smeće Vrata za garažu Klimatizacija Generatori Ručni alat Rashladne jedinice Sekači papira Usisivači Dubinske pumpe Osvetljenje Mašina za pranje sudova
Plafonski ventilator

Bakarni namotaji se obično koriste u mnogim motorima, uključujući motore u ventilatorima kao i komercijalnoj ventilaciji.

Hladnjaci

Pored žičanih komponenata, oko kilogram bakarne žice nalazi se i u drugim bakarnim komponentama motora i kompresora frižidera u domaćinstvu.

Kante za smeće

Obično su dva namotaja upotrebljena u kantama za otpatke, jedan za motor a drugi, znatno manji, u faznom prebacivanju i startnom obrtnom momentu.

Vrata za garažu

Namotaji se mogu naći i u motornoj armaturi i u rotoru koji otvara vrata za garažu koji ne samo da pokreće mašinu, nego i omogućava mehanizam podizanja i zatvaranja.

Klimatizacija

Tradicionalne jedinice za klimatizaciju sadrže namotaje od bakarnih kalemova, motore s bakrom za kompresore, kao i bakarne cevi.

Generatori

Magnetno polje se stvara kada električna struja prolazi kroz magnetnu žicu. Zavojnice u generatorima su provodnici i reaguju na izloženost promenljivom magnetnom polju kako bi u žici generisale struju.

Ručni alat

Većina standardnih električnih alata radi pomoću motora sa magnetnom žicom, kao i žičanih komponenata koje pružaju struju za paljenje motora.

Rashladne jedinice

Spoljne rashladne jedinice, poput tradicionalnih jedinica za klimatizaciju sadrže namotaje od bakarnih kalemova, motore s bakrom za kompresore, kao i bakarne cevi.

Sekači papira

Većina standardnih električnih kancelarijskih alata radi pomoću malog motora sa magnetnom žicom, kao i žičanih komponenata koje pružaju struju za paljenje motora.

Usisivači

Kućni usisivači ili snažniji komercijalni usisivači radi pomoću motora sa magnetnom žicom, kao i žičanih komponenata koje pružaju struju za paljenje motora. Veličina motora zavisi od proizvoda.

Dubinske pumpe

Vodenim pumpama je potrebna bakarna žica predviđena za viši pritisak i zaštićena od potapanja. Motor i priključci na pumpama zavise od bakarne žice.

Osvetljenje

Bilo da je reč o industrijskim ili komercijalnim prostorima ili tradicionalnom osvetljenju doma, primena bakarne žice za prenos električne struje od izvora do instalacije uobičajena je u većini slučajeva.

Mašina za pranje sudova

Bilo da je reč o mašini za pranje sudova u domaćinstvu ili o komercijalnom proizvodu, oba sadrže bakarne namotaje i motore s bakarnim namotajima, kao i bakarne žice za povezivanje i startovanje.

Magnetna žica kompanije Essex može se naći gde god da živite ili radite.

Većina savremenih uređaja koje domove i poslovno okruženje čine udobnijim oslanja se na tehnologiju koja se usavršava u Essex-u kako bi neometano i pouzdano funkcionisala. Žica se nalazi u svemu, počevši od osvetljenja pa sve do frižidera. 

Iskustvo u proizvodnji magnetne žice dugo skoro stotinu godina predstavlja jedinstvenu prednost za Essex

u inovaciji proizvoda koji prevazilaze savremene specifikacije.

Možemo biti vredan partner od grejanja, hlađenja i klimatizacije pa sve do ručnog alata i želimo da vam pomognemo u unapređivanju proizvoda.

Hajde da sarađujemo na prilagođenim rešenjima.

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!