Energija

Snaga vetra Generatori Stambeni generatori Transformatori Pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu Elektrana Transformator na stubu
Snaga vetra

Da bi došlo do stvaranja električne energije, lopatice turbine obrću linije magnetnog polja unutar kalemova generatora, koji za posledicu proizvodi struju unutar bakarnih namotaja.

Generatori

Magnetna žica namotana u generatorima je provodnik; kada su elektroni unutar žice izloženi dejstvu promenljivog magnetnog polja, oni će se pokrenuti i početi a pravljenjem električne struje.

Stambeni generatori

Dok struja prolazi kroz magnetne žice, ona stvara magnetno polje. Kalemovi u generatorima su provodnici i reaguju na promenu magnetnog polja stvarajući struju u žici.

Transformatori

Magnetna žica omogućava da se energija prenosi putem magnetnog polja unutar transformatora, a ne putem veze od metala između dva kola.

Pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu

Pretvaranje energije menja jedan oblik električne energije u drugi. Pretvarač je ustvari elektromehanički uređaj smeštena u namotajima bakarne žice.

Elektrana

Unutar komercijalnog generatora, pri elektranama, ogromne količine magnetne žice su namotane i obrću se unutar velikih magneta, pri veoma velikim brzinama, kako bi se stvorila struja.

Transformator na stubu

Kalemovi unutar kućišta su namotani magnetnom žicom, obično polupružene, sa varijacijama u veličini. Namotaji u konstruisani da izdrže pun kratki spoj pri maksimalnom naponu.

Nudimo širok spektar magnetnih žica od bakra i aluminijuma da bismo zadovoljili potrebe za energijom sveta koji se menja.

Omogućavamo besprekoran globalni prenos i isporuku proizvoda od magnetne žice koji su vam potrebni da biste kompaniju podigli na novi nivo.

Želite da probate nešto novo? Recite nam.

Kao najveći proizvođač magnetnih žica imamo jedinstvenu poziciju da možemo da Vam pomognemo da rešite vaše izazove u vezi energije, bili oni mali ili veliki.

Kompanije Essex trenutno upravlja proizvodnim i distributivnim pogonima u 11 zemalja, na 3 kontinenta.

Rešavamo sve vaše poteškoće. 

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!